top of page


PASS | Highly accessible pilot performances of music, dance and visual art
 

 OPEN CALL - tvorba autorské hudby - mezinárodní výzva otevřena do 20. 6. 2024 

Na platformě nového projektu podpořeného z programu Kreativní Evropa se setkávají týmy kulturních organizací La Toscanini (IT), Studio Citadela (CZ), EN DYNAMEI (GR) a ACCAC Finland (FI). V sezóně 2025 nastudují umělci společně nadnárodní inscenaci (pilot show) těžící z hudebně tanečních forem a vizuálního umění (life drawing) v rámci přístupné virtuální scény, fyzického divadla a znakového jazyka. Tematickým rámcem představení je Oslava života. 

#bohnickadivadelni  #delacita  #inclusivetheater #accessible #performance

DIS-COOP | Exchanging Experiences on Nonformal Approaches Reaching Young People with Special Needs or Disabilities 
Na projektu podpořeném v programu ERASMUS + spolupracovaly neziskové organizace, které se ve své činnosti věnují dětem a mládeži, resp. klientům se specifickými potřebami: Clube Desportivo Mar e Serra (PT), Studio Citadela – centrum sociálního divadla (CZ) a SZIKRA – centrum rané péče (HU).  Projekt se zaměřil na výměnu zkušeností, rozvoj metodického rámce  a školení začínajících facilitátorů. Cílem bylo vybudovat formálně-neformální kreativní podporu mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami či postižením.   @DIS.COOP   #delacita

POWER | Performances Of Wide Enrichment to Raise awareness on different abilities and promote integration
Projekt POWER s podporou EU programu Kreativní Evropa řešily v období 2018-2021 organizace Nazareno Coop. Sociale (Itálie), Studio Citadela (CZ), THE.AM.A (Řecko) a KCAT (Irsko), které společně vytvořily nadnárodní koprodukci divadelní inscenace s herci se zdravotním postižením. Projekt byl založen na mobilitě umělců-tvůrců s hendikepem/znevýhodněním, kteří nastudovali evropskou premiéru Každý odněkud pocházíme (We All Come From Somewhere) – 24. ledna 2020 v Divadle U hasičů v Praze. Namísto plánovaného turné napříč Evropou byla inscenace v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2021 zfilmována (filmed performance).   

#bohnickadivadelni   www.power-creative.eu

Každý odněkud pocházíme SLEDUJ ONLINE!

 

project logo
social 820x312.png
bottom of page