top of page
DIS-COOP | Exchanging Experiences on Nonformal Approaches Reaching Young People with Special Needs or Disabilities 

Projekt je založený na spolupráci neziskových organizací, které se ve své činnosti věnují dětem a mládeži, klientům se specifickými potřebami: Clube Desportivo Mar e Serra – sportovní centrum (PT), Studio Citadela – centrum sociálního divadla (CZ) a SZIKRA – centrum rané péče (HU).  Projekt se zaměřuje na výměnu zkušeností, rozvoj metodického rámce  a školení začínajících facilitátorů. Cílem je vybudovat formálně-neformální kreativní podporu mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami či postižením, která napomůže ke zlepšení sociálních dovednosti, osobnímu rozvoji a poskytne inkluzivní společenský kontext, a v důsledku přispívá ke snižování bariér potenciální diskriminace a intolerance.

@DIS.COOP   #delacita


POWER | Performances Of Wide Enrichment to Raise awareness on different abilities and promote integration

Projekt POWER řešily v období 2018-2021 organizace Nazareno Coop. Sociale (Itálie) a Studio Citadela (CZ), THE.AM.A (Řecko) a KCAT (Irsko), které společně vytvořily nadnárodní koprodukci divadelní inscenace s herci se zdravotním postižením. Projekt byl založen na mobilitě umělců-tvůrců s hendikepem/znevýhodněním, kteří nastudovali evropskou premiéru Každý odněkud pocházíme (We All Come From Somewhere) - 24. ledna 2020 v Divadle U hasičů v Praze.
Namísto plánovaného turné napříč Evropou byla inscenace v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2021 zfilmována (filmed performance).


Všichni odněkud pocházíme SLEDUJ ONLINE!

Obecným cílem projektu bylo dále zviditelnění, koncepční propagace divadelních představení a tematických školení, jež aktivně zapojují osoby s postižením/znevýhodněním. Daný divadelní žánr (umění experimentu, sociální divadlo, tzv. social specific) s obtížemi hledá patřičnou odezvu v tradičních divadelní dramaturgii. Společný umělecký projekt usiloval o aktivní posílení sebevědomí a sebehodnocení tvůrců se znevýhodněním a jejich začlenění do společnosti, ve které žijí.

#bohnickadivadelni   www.power-creative.eu

 
Power Logo-01.png
motiv chlapec_poster POWER.PNG
ALL THE LOGOS.jpg
bottom of page