POWER – Performances Of Wide Enrichment to Raise awareness on different abilities and promote integration
Projekt POWER řeší organizace Nazareno Coop. SocIALE (IT) a 3 partnerské organizace Studio Citadela (CZ), THE.AM.A (GR) a KCAT (IE), které společně vytvoří nadnárodní koprodukci divadelní inscenace s herci se zdravotním postižením. Projekt je založen na mobilitě umělců-tvůrců s hendikepem/znevýhodněním, kteří absolvují turné nastudované inscenace napříč Evropou.
Obecným cílem projektu je dále zviditelnění, koncepční propagace divadelních představení a tematických školení, jež aktivně zapojují osoby s postižením/znevýhodněním. Daný divadelní žánr (umění experimentu, sociální divadlo, tzv. social specific) s obtížemi hledá patřičnou odezvu v tradičních divadelní dramaturgii.
Společný umělecký projekt usiluje o aktivní posílení sebevědomí a sebehodnocení tvůrců se znevýhodněním a jejich začlenění do společnosti, ve které žijí.
#bohnickadivadelni  
#delacita
www.power-creative.eu
Power Logo-01.png